Logo MARR
Szukaj
Close this search box.

Aktualności

Nabór do projektu

W dniu 25 marca 2024 roku o godz. 08:00 zostanie otwarty nabór do projektu “Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Perspektywa”.

Nabór prowadzony jest z podziałem na środki dla:

  1. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz
  2. dużych przedsiębiorstw i innych podmiotów.

Kwota alokacji:

Podstawowa pula środków wynosi: 6 mln zł dofinansowania w tym:

  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa: 4,8 mln zł dofinansowania
  • duże przedsiębiorstwa, inne podmioty: 1,2 mln zł dofinasowania

Rezerwowa pula środków wynosi: 1 mln zł dofinansowania w tym:

  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa: 800 tys. zł dofinansowania
  • duże przedsiębiorstwa, inne podmioty: 200 tys. zł dofinansowania

Terminy naboru:

Rekrutacja w ramach pierwszego etapu rozpocznie się w dniu 25.03.2024 roku o godzinie 8:00 i zostanie zakończona w dniu 26.03.2024 o godzinie 23:59:59 lub wcześniej, po osiągnięciu 100% alokacji środków puli podstawowej oraz 100% alokacji środków puli rezerwowej, liczonych odrębnie dla:

  • mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz
  • dużych przedsiębiorstw i innych podmiotów.

Rekrutacja w ramach drugiego etapu zostanie rozpoczęta w dniu 26.03.2024 roku od godziny 00:00:01 i zostanie zakończona w dniu 28.03.2024 roku o godzinie 23:59:59, przy czym Przedsiębiorca/Pracodawca ma obowiązek wypełnienia Formularza w terminie dwóch dni kalendarzowych. Termin dwóch dni kalendarzowych jest liczony od godziny 00:00:01 dnia następnego licząc od dnia wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego w ramach pierwszego etapu rekrutacji do godziny 23:59:59 drugiego dnia kalendarzowego. Brak wypełnienia Formularza w tym terminie jest równoznaczny z odstąpieniem od udziału w procesie rekrutacji.

Linki do naborów w ramach pierwszego etapu rekrutacji dla:

Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Link do naboru dla mikro małych oraz średnich przedsiębiorstw:
https://rekrutacja2024-1-msp.mbonplus.pl

Lista rankingowa będzie dostępna pod adresem:
https://rekrutacja2024-1-msp.mbonplus.pl/lista_rankingowa

Dużych przedsiębiorstw i innych podmiotów

Link do naboru dla dużych przedsiębiorstw i innych podmiotów:
https://rekrutacja2024-1.mbonplus.pl

Lista rankingowa będzie dostępna pod adresem:
https://rekrutacja2024-1.mbonplus.pl/lista_rankingowa

Proszę zwrócić szczególną uwagę, aby wybrać odpowiedni link.

MARR S.A. zaleca aby przed rozpoczęciem naboru skopiować adres strony, przez którą będzie przeprowadzony nabór do projektu w ramach pierwszego etapu rekrutacji oraz adres strony na której będzie publikowana lista rankingowa.

Wyżej wymienione linki będą aktywne od 25 marca  2024 roku od godz. 8.00 dla etapu pierwszego.

Adres strony internetowej do systemu mbon

Rekrutacja w ramach drugiego etapu będzie prowadzona w ramach Systemu informatycznego obsługi bonów rozwojowych pod adresem https://mbon2024.marr.pl/.

Przy wypełnianiu Zgłoszenia rekrutacyjnego prosimy o zachowanie szczególnej staranności. Jeżeli Przedsiębiorca/Pracodawca na etapie wypełniania Zgłoszenia rekrutacyjnego poda niepoprawny numer NIP, zgłoszenie rekrutacyjne zostanie odrzucone z przyczyn formalnych, co będzie skutkowało zakończeniem ubiegania się Przedsiębiorcy/Pracodawcy o udział w projekcie na pierwszym etapie rekrutacji.

opublikowano: 19.03.2024 r.

Skip to content