Logo MARR
Szukaj
Close this search box.

Aktualności

Nabór do projektu

W dniu 24.06.2024 godz. 8:00 zostanie otwarty nabór do projektu “Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Perspektywa”.

Nabór prowadzony jest z podziałem na środki dla:

 1. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz
 2. dużych przedsiębiorstw i innych podmiotów.

Kwota alokacji:

Podstawowa pula środków wynosi: 3 mln zł dofinansowania w tym:

 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa: 2,4 mln zł dofinansowania
 • duże przedsiębiorstwa, inne podmioty: 600 tys. zł dofinasowania

Rezerwowa pula środków wynosi: 600 tys. zł dofinansowania w tym:

 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa: 480 tys. zł dofinansowania
 • duże przedsiębiorstwa, inne podmioty: 120 tys. zł dofinansowania

Terminy naboru:

Rekrutacja w ramach pierwszego etapu rozpocznie się w dniu  24.06.2024 roku o godzinie 8:00 i zostanie zakończona w dniu 26.06.2024 o godzinie 23:59:59 lub wcześniej, po osiągnięciu 100% alokacji środków puli podstawowej oraz 100% alokacji środków puli rezerwowej, liczonych odrębnie dla:

 • mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz
 • dużych przedsiębiorstw i innych podmiotów.

Rekrutacja w ramach drugiego etapu zostanie rozpoczęta w dniu 25.06.2024 roku od godziny 00:00:01 i zostanie zakończona w dniu 28.06.2024 roku o godzinie 23:59:59, przy czym Przedsiębiorca/Pracodawca ma obowiązek wypełnienia Formularza w terminie dwóch dni kalendarzowych. Termin dwóch dni kalendarzowych jest liczony indywidualnie dla każdego Przedsiębiorcy/Pracodawcy od godziny 00:00:01 dnia następnego licząc od dnia wysłania przez niego zgłoszenia rekrutacyjnego w ramach pierwszego etapu rekrutacji do godziny 23:59:59 drugiego dnia kalendarzowego. Brak wypełnienia Formularza w tym terminie jest równoznaczny z odstąpieniem od udziału w procesie rekrutacji.

Linki do naborów w ramach pierwszego etapu rekrutacji – dotyczy naboru otwieranego w dniu 24.06.2024

Linki do naborów w ramach pierwszego etapu rekrutacji dla:

Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Link do naboru dla mikro małych oraz średnich przedsiębiorstw:
https://rekrutacja2024-2-msp.mbonplus.pl

Lista rankingowa będzie dostępna pod adresem:
https://rekrutacja2024-2-msp.mbonplus.pl/lista_rankingowa

Dużych przedsiębiorstw i innych podmiotów

Link do naboru dla dużych przedsiębiorstw i innych podmiotów:
https://rekrutacja2024-2.mbonplus.pl

Lista rankingowa będzie dostępna pod adresem:
https://rekrutacja2024-2.mbonplus.pl/lista_rankingowa

Wyżej wymienione linki będą aktywne od 24 czerwca 2024 roku od godz. 8.00 dla etapu pierwszego.

Proszę zwrócić szczególną uwagę, aby wybrać odpowiedni link.

Zwracamy Państwa uwagę, że rekrutacja do pierwszego etapu projektu nie jest prowadzona przez stronę projektu. Przed rozpoczęciem naboru należy skopiować adres strony, przez którą będzie przeprowadzony nabór do projektu w ramach pierwszego etapu rekrutacji oraz adres strony na której będzie publikowana lista rankingowa.

opublikowano: 17.06.2024 r.

Zmiany w dokumentacji dotyczącej wdrażania projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Perspektywa”

Z uwagi na zmiany w treści Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 maja 2024r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027 oraz w związku ze zmianami redakcyjnymi formularza rekrutacyjnego dotyczącymi oświadczenia VAT, dokonano zmian w dokumentacji  dotyczącej wdrażania projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Perspektywa” tj. w

 1. Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Perspektywa” na lata 2024 – 2026;
 2. Załączniku nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Perspektywa” na lata – 2024-2027 tj. Formularzu zgłoszeniowym i zamówienia bonów rozwojowych w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Perspektywa”;
 3. Załączniku nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Perspektywa” na lata 2024 – 2026  tj. Umowie nr ………………. o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Perspektywa”.

opublikowano: 17.06.2024 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na rok 2024

Nabór numer 1

 • termin ogłoszenia i przeprowadzenia naboru:
  marzec 2024
 • adresaci naboru:
  mikro w tym samozatrudnieni, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa oraz inne podmioty

Nabór numer 2

 • termin ogłoszenia i przeprowadzenia naboru:
  czerwiec 2024
 • adresaci naboru:
  mikro w tym samozatrudnieni, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa oraz inne podmioty

Nabór numer 3

 • termin ogłoszenia i przeprowadzenia naboru:
  wrzesień 2024
 • adresaci naboru:
  mikro w tym samozatrudnieni, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa oraz inne podmioty

Nabór numer 4

 • termin ogłoszenia i przeprowadzenia naboru:
  listopad 2024
 • adresaci naboru:
  mikro w tym samozatrudnieni, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa oraz inne podmioty

opublikowano: 20.05.2024 r.

Nabór do projektu

W dniu 25 marca 2024 roku o godz. 08:00 zostanie otwarty nabór do projektu “Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Perspektywa”.

Nabór prowadzony jest z podziałem na środki dla:

 1. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz
 2. dużych przedsiębiorstw i innych podmiotów.

Kwota alokacji:

Podstawowa pula środków wynosi: 6 mln zł dofinansowania w tym:

 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa: 4,8 mln zł dofinansowania
 • duże przedsiębiorstwa, inne podmioty: 1,2 mln zł dofinasowania

Rezerwowa pula środków wynosi: 1 mln zł dofinansowania w tym:

 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa: 800 tys. zł dofinansowania
 • duże przedsiębiorstwa, inne podmioty: 200 tys. zł dofinansowania

Terminy naboru:

Rekrutacja w ramach pierwszego etapu rozpocznie się w dniu 25.03.2024 roku o godzinie 8:00 i zostanie zakończona w dniu 26.03.2024 o godzinie 23:59:59 lub wcześniej, po osiągnięciu 100% alokacji środków puli podstawowej oraz 100% alokacji środków puli rezerwowej, liczonych odrębnie dla:

 • mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz
 • dużych przedsiębiorstw i innych podmiotów.

Rekrutacja w ramach drugiego etapu zostanie rozpoczęta w dniu 26.03.2024 roku od godziny 00:00:01 i zostanie zakończona w dniu 28.03.2024 roku o godzinie 23:59:59, przy czym Przedsiębiorca/Pracodawca ma obowiązek wypełnienia Formularza w terminie dwóch dni kalendarzowych. Termin dwóch dni kalendarzowych jest liczony od godziny 00:00:01 dnia następnego licząc od dnia wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego w ramach pierwszego etapu rekrutacji do godziny 23:59:59 drugiego dnia kalendarzowego. Brak wypełnienia Formularza w tym terminie jest równoznaczny z odstąpieniem od udziału w procesie rekrutacji.

Linki do naborów w ramach pierwszego etapu rekrutacji dla:

Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Link do naboru dla mikro małych oraz średnich przedsiębiorstw:
https://rekrutacja2024-1-msp.mbonplus.pl

Lista rankingowa będzie dostępna pod adresem:
https://rekrutacja2024-1-msp.mbonplus.pl/lista_rankingowa

Dużych przedsiębiorstw i innych podmiotów

Link do naboru dla dużych przedsiębiorstw i innych podmiotów:
https://rekrutacja2024-1.mbonplus.pl

Lista rankingowa będzie dostępna pod adresem:
https://rekrutacja2024-1.mbonplus.pl/lista_rankingowa

Proszę zwrócić szczególną uwagę, aby wybrać odpowiedni link.

MARR S.A. zaleca aby przed rozpoczęciem naboru skopiować adres strony, przez którą będzie przeprowadzony nabór do projektu w ramach pierwszego etapu rekrutacji oraz adres strony na której będzie publikowana lista rankingowa.

Wyżej wymienione linki będą aktywne od 25 marca  2024 roku od godz. 8.00 dla etapu pierwszego.

Adres strony internetowej do systemu mbon

Rekrutacja w ramach drugiego etapu będzie prowadzona w ramach Systemu informatycznego obsługi bonów rozwojowych pod adresem https://mbon2024.marr.pl/.

Przy wypełnianiu Zgłoszenia rekrutacyjnego prosimy o zachowanie szczególnej staranności. Jeżeli Przedsiębiorca/Pracodawca na etapie wypełniania Zgłoszenia rekrutacyjnego poda niepoprawny numer NIP, zgłoszenie rekrutacyjne zostanie odrzucone z przyczyn formalnych, co będzie skutkowało zakończeniem ubiegania się Przedsiębiorcy/Pracodawcy o udział w projekcie na pierwszym etapie rekrutacji.

opublikowano: 19.03.2024 r.

Skip to content